ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ เข้าช่องทาง VIP ที่ท่าเรือ เช็คอินด้วยบัตเลอร์ Happy Hour With Complimentary Drinks


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0155
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
11 พ.ค. 66 - 28 ก.พ. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
39,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 WED 14 เม.ย. 67 Singapore - 8pm
2 THU 14 เม.ย. 67 Kuala Lumper 10am 8pm
3 FRI 14 เม.ย. 67 Singapore 10am -

วันที่ 1 (14 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8pm

ท่าเรือ
Kuala Lumper
เวลาเรือถึง
10am
เวลาเรือออก
8pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
21 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 Palace Suite (Tier 2) 48,500 36,500 - - -
Palace Deluxe Suite (Tier 2) 52,900 39,500 - - -
Palace Deluxe Premium (Tier 2) 55,500 41,500 - - -
Palace Suite (Tier 1) 39,990 29,900 - - -
Palace Deluxe Suite (Tier 1) 43,500 32,500 - - -
Palace Deluxe Premium (Tier 1) 45,500 33,900 - - -
28 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 Palace Suite (Tier 2) 48,500 36,500 - - -
Palace Deluxe Suite (Tier 2) 52,900 39,500 - - -
Palace Deluxe Premium (Tier 2) 55,500 41,500 - - -

21 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
(ห้องพัก : Palace Suite (Tier 2))

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
36,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
39,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
41,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,990
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
29,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
32,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
36,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
39,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
41,500
จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน