ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE OTARU 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE OTARU 6วัน 4คืน (XJ)

เที่ยวเต็มทุกวัน พักซัปโปโร 2 คืน พักออนเซ็น 2 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ โกดังอิฐแดง สวนสาธารณโกเรียวคาคุ ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า โมอายแห่งฮอกไกโด ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ MUTSUI OUTLET


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE OTARU 6วัน 4คืน (XJ)
รหัสทัวร์
JP_XJ00770
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
01 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Air Asia X
ราคาเริ่มต้น
43,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ)
 • วันที่

  2

  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  3

  โกดังอิฐแดง – สวนสาธารณโกเรียวคาคุ(ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ภูเขาโชวะชินซัง – กระเช้า Mt.Usu Ropeway(ไม่รวมค่ากระเช้า) - โทยะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านจำหน่ายของฝาก – โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
 • วันที่

  5

  ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO
 • วันที่

  6

  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

01 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
47,900
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
10,500
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
52,900
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
10,500
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
10,500
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,900
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
10,500
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
44,900
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
10,500
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 47,900 - - 10,900 10,500 - 35
06 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 52,900 - - 10,900 10,500 - 35
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 59,900 - - 10,900 10,500 - 35
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 43,900 - - 10,900 10,500 - 35
22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 44,900 - - 10,900 10,500 - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน