ทัวร์จีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี เมืองโบราณซีถัง 6วัน 4คืน (SL)

ทัวร์จีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี เมืองโบราณซีถัง 6วัน 4คืน (SL)

เที่ยวจีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี เมืองโบราณซีถัง 6วัน 4คืน ย่านซินเทียนตี้ FLORENTIA VILLAGE STARBUCKS RESERVE ROASTERY ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เมืองโบราณซีถัง รวมตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์แล้ว สักการะพระใหญ่หลิงซาน หนึ่งในพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในจีน


ทัวร์จีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี เมืองโบราณซีถัง 6วัน 4คืน (SL)
รหัสทัวร์
CN_SL00056
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
21 พ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
 • วันที่

  3

  ออกจากเมืองเซียงไฮ้ – เมืองอู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านไข่มุก – สะพานชิงหมิงเฉียว – เมืองเจียซิง
 • วันที่

  4

  ร้านหยก – เมืองโบราณซีถัง (รวมล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม– ย่านซินเทียนตี้
 • วันที่

  5

  ร้านยา – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง – ส่งเข้าสนามบิน
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
3,900
จอยแลนด์
15,000
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 21,999 25,999 25,999 4,000 3,900 15,000 30
03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 25,999 29,999 29,999 4,000 3,900 15,000 30
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 23,999 27,999 27,999 4,000 3,900 15,000 30
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 23,999 27,999 27,999 4,000 3,900 15,000 30
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 23,999 27,999 27,999 4,000 3,900 15,000 30
27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
05 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 23,999 27,999 27,999 4,000 3,900 15,000 30
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 23,999 27,999 27,999 4,000 3,900 15,000 30
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 22,999 26,999 26,999 4,000 3,900 15,000 30
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 28,999 32,999 32,999 4,000 3,900 15,000 30
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 28,999 32,999 32,999 4,000 3,900 15,000 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน