ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน สนุกสนานกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จนถึงสวนสนุกปิด พักโรงแรม 4 ดาว บนแหล่งซ้อปปิ้งบนถนนนาธาน นั่งพีคแทรมขึ้นเดอะพีค หมุนกังหันนำโชควัดแซกงหมิว ทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมวัดฮ่องฮัม


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)
รหัสทัวร์
HK_CX00151
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
22 มิ.ย. 67 - 02 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น
20,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ ฯ – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ -พีคแทรม-วิคตอเรียพีค
 • วันที่

  2

  วัดหวังต้าเซียน - ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์)
 • วันที่

  3

  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว-กรุงเทพฯ

22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
20,888
เด็กมีเตียง
19,888
เด็กไม่มีเตียง
18,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888
เด็กมีเตียง
20,888
เด็กไม่มีเตียง
19,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
21,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
21,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
21,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
21,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
21,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
21,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
19 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 20,888 19,888 18,888 7,900 6,900 - 19
29 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 21,888 20,888 19,888 7,900 6,900 - 19
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 22,888 21,888 20,888 7,900 6,900 - 19
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 22,888 21,888 20,888 7,900 6,900 - 19
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 24,999 23,999 22,999 7,900 6,900 - 19
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 24,999 23,999 22,999 7,900 6,900 - 19
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 22,888 21,888 20,888 7,900 6,900 - 19
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 24,999 23,999 22,999 7,900 6,900 - 19
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 22,888 21,888 20,888 7,900 6,900 - 19
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 22,888 21,888 20,888 7,900 6,900 - 19
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 22,888 21,888 20,888 7,900 6,900 - 19

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน