ทัวร์ญี่ปุ่น Special Winter Hokkaido Asahikawa Hakodate 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น Special Winter Hokkaido Asahikawa Hakodate 7วัน 5คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น Special Winter Hokkaido Asahikawa Hakodate 7วัน 5คืน หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมงานประดับไฟ TOYA ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคากุ นั่งกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ ลานสกี Hill of Buddha โอตารุ คลองโอตารุ หมู่บ้านราเมน


ทัวร์ญี่ปุ่น Special Winter Hokkaido Asahikawa Hakodate 7วัน 5คืน (TG)
รหัสทัวร์
JP_TG00618
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
13 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
69,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินชิโตเสะ - หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส – ลานหิมะฟุราโนะ - หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า
 • วันที่

  3

  ศาลเจ้าคามิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน – โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • วันที่

  4

  ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ ชมวิวเมืองยามค่ำคืน
 • วันที่

  5

  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - - ป้อมโกเรียวคากุ (ไม่รวมค่าขึ้นป้อม) – โทยะ – งานประดับไฟ Toya Illumination - แช่ออนเซ็น
 • วันที่

  6

  ไหว้พระใหญ่ HILL OF BUDDHA - MITSUI OUTLET – เต็มอิ่มช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปูยักษ์หลายชนิด
 • วันที่

  7

  สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

13 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68

ผู้ใหญ่
72,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
69,999
พักเดี่ยว
13,900
เด็กทารก
12,000
จอยแลนด์
47,999
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
69,999
พักเดี่ยว
13,900
เด็กทารก
12,000
จอยแลนด์
47,999
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 72,999 69,999 69,999 13,900 12,000 47,999 30
27 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 72,999 69,999 69,999 13,900 12,000 47,999 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน