ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง ล่าแสงเหนือ 9วัน 7คืน

ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง ล่าแสงเหนือ 9วัน 7คืน

ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง ล่าแสงเหนือ 9วัน 7คืน สนุกกับการ “นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้” เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการกิจกรรม“ -เรือตัดน้ำแข็ง The -Arctic Ice breaker” -ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ “นั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์ King Crab” -สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์ -พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก


ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง ล่าแสงเหนือ 9วัน 7คืน
รหัสทัวร์
FI_AY00017
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ธ.ค. 66 - 13 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Fin Air
ราคาเริ่มต้น
215,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – คิติล่า
 • วันที่

  2

  เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว – อิวาโล – สโนว์โมบิล
 • วันที่

  3

  อิวาโล - เคิร์คเนส - นั่งรถลากสโนว์โมบิล - กิจกรรมจับปูยักษ์ - KING CRAB SAFARI - บุฟเฟต์ปูยักษ์ โรงแรมหิมะ - อิวาโล
 • วันที่

  4

  อิวาโล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (สุนัขลากเลื่อน) – โรวาเนียมี
 • วันที่

  5

  โรวาเนียมี – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – หมู่บ้านซานต้า คลอส
 • วันที่

  6

  โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice breaker) – อูลู่
 • วันที่

  7

  สนามบินอูลู่ – สนามบินเฮลซิงกิ – ชมเมือง
 • วันที่

  8

  เฮลซิงกิ – ปอร์วู – สนามบิน
 • วันที่

  9

  สนามบินสุวรรณภูมิ

05 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
229,900
เด็กมีเตียง
229,900
เด็กไม่มีเตียง
229,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
225,900
เด็กมีเตียง
225,900
เด็กไม่มีเตียง
225,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
195,900
เด็กมีเตียง
195,900
เด็กไม่มีเตียง
195,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
199,900
เด็กมีเตียง
199,900
เด็กไม่มีเตียง
199,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
199,900
เด็กมีเตียง
199,900
เด็กไม่มีเตียง
199,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
195,900
เด็กมีเตียง
195,900
เด็กไม่มีเตียง
195,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
195,900
เด็กมีเตียง
195,900
เด็กไม่มีเตียง
195,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
199,900
เด็กมีเตียง
199,900
เด็กไม่มีเตียง
199,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900
เด็กมีเตียง
215,900
เด็กไม่มีเตียง
215,900
พักเดี่ยว
60,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
25 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
28 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
29 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
30 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67 229,900 229,900 229,900 60,900 - - 20
31 ธ.ค. 66 - 08 ม.ค. 67 225,900 225,900 225,900 60,900 - - 20
24 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 67 195,900 195,900 195,900 60,900 - - 20
27 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 67 199,900 199,900 199,900 60,900 - - 20
10 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 199,900 199,900 199,900 60,900 - - 20
24 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
16 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 195,900 195,900 195,900 60,900 - - 20
23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 195,900 195,900 195,900 60,900 - - 20
30 มี.ค. 67 - 07 เม.ย. 67 199,900 199,900 199,900 60,900 - - 20
06 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
08 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
12 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20
13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 215,900 215,900 215,900 60,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง