ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย EP.2 6วัน 3คืน

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย EP.2 6วัน 3คืน

เที่ยวอียิปต์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี โบถส์แขวน โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส เมืองโบราณซัคคารา พีระมิดขั้นบันได กษัตริย์ซอเซอร์ มหาพีระมิดแห่งกีซา เมืองอเล็กซานเดรีย หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ตลาดข่านเอลคาลิลิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์


ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย EP.2 6วัน 3คืน
รหัสทัวร์
EG_EY00001
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
28 พ.ย. 66 - 29 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Etihad Airways
ราคาเริ่มต้น
45,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – โบถส์แขวน – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส
 • วันที่

  3

  เมืองกีซา – เมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคารา – พีระมิดขั้นบันได กษัตริย์ซอเซอร์ – มหาพีระมิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์ – ศูนย์กลาง การทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 • วันที่

  4

  เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสา ปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ร้านผ้าฝ้าย – ตลาดข่านเอลคาลิลิ
 • วันที่

  5

  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – สนามบินไคโร – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่

  6

  สนามบินสุวรรณภูมิ

28 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,500
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
28 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
31 ม.ค. 67 - 05 ก.พ. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
14 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
09 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31
29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 45,990 - - 6,900 1,500 - 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง