ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9วัน 6คืน

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9วัน 6คืน นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส มรดกโลก นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ พักในเมืองท่องเที่ยวแสนสวย โรงแรมระดับ 4 ดาว บริการอาหารเช้าแบบ Hot Breakfast นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เที่ยวเมืองโลซานน์ ชมกรุงเจนีวา นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย มิลาน อิตาลี ทิราโน่ รถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส เซนต์มอริซท์ คูร์ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เซอร์แมท รถไฟกรอเนอแกรต สู่ ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง โลซานน์ เจนีวา กรุงเบิร์นเมืองหลวง ชมเมืองเก่า อินเทอร์ลาเค่น น้ำตกชเตาบ์บาค นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง ซุก ชมเมือง ล่องทะเลสาบลูเซิร์น โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ช้อปปิ้ง เมืองซูริคZurich เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองชาวสวิส ฟองดู Fondue ทั้งสามชนิด ชีส เนื้อสัตว์ ช๊อคโกแล๊ต สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการนำเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
CH_QR00030
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
10 เม.ย. 67 - 19 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น
128,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
 • วันที่

  2

  มิลาน (อิตาลี) – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – พักเซอร์แมท
 • วันที่

  4

  เซอร์แมท – รถไฟกรอเนอแกรต สู่ ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์
 • วันที่

  5

  โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – อินเทอร์ลาเค่น – เมนูพิเศษฟองดู
 • วันที่

  6

  อินเทอร์ลาเคน – น้ำตกชเตาบ์บาค – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง – ซุก – ชมเมือง – ซูริค
 • วันที่

  7

  ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  8

  ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน – โดฮา
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
128,900
เด็กมีเตียง
128,900
เด็กไม่มีเตียง
128,900
พักเดี่ยว
29,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
128,900
เด็กมีเตียง
128,900
เด็กไม่มีเตียง
128,900
พักเดี่ยว
29,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 128,900 128,900 128,900 29,900 - - 20
11 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 128,900 128,900 128,900 29,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน