ทัวร์โครเอเชีย มอนเตเนโกร 9วัน 6คืน

ทัวร์โครเอเชีย มอนเตเนโกร 9วัน 6คืน

เที่ยวโครเอเชีย มอนเตเนโกร 9วัน 6คืน อิสตันบูล ซาเกรบ วิหารเซนต์มาร์ก ชมเมือง อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซาดาร์ ซีบินิค จัตุรัสเมืองเก่า วอดิเซ่ โทรเกียร์ สปลิท พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน มาลี สตอน ฟาร์มหอย นีอุม บอสเนีย ดูบรอฟนิค เดินชมกำแพงเมืองเก่า ชมเมือง คาฟถัต กอเตอร์ มอนเตเนโกร ชมเมือง บุดวา พอตกอริซา สำนักสงฆ์ออสทร็อก ชมเมือง ท่านช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต KONZUM


ทัวร์โครเอเชีย มอนเตเนโกร 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
HR_TK00016
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ธ.ค. 66 - 29 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
95,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล - ซาเกรบ - วิหารเซนต์มาร์ก - ชมเมือง
 • วันที่

  3

  ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซาดาร์ - ชมเมือง
 • วันที่

  4

  ซาดาร์ - ซีบินิค - จัตุรัสเมืองเก่า -วอดิเซ่ - โทรเกียร์ - ชมเมือง
 • วันที่

  5

  โทรเกียร์ - สปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - มาลี สตอน - ฟาร์มหอย - นีอุม (บอสเนีย)
 • วันที่

  6

  นีอุม - ดูบรอฟนิค - เดินชมกำแพงเมืองเก่า - ชมเมือง - คาฟถัต
 • วันที่

  7

  คาฟถัต - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ชมเมือง - บุดวา - พอตกอริซา
 • วันที่

  8

  พอตกอริซา - สำนักสงฆ์ออสทร็อก - ชมเมือง - สนามบิน
 • วันที่

  9

  อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

01 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
88,900
เด็กมีเตียง
88,900
เด็กไม่มีเตียง
88,900
พักเดี่ยว
19,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,900
เด็กมีเตียง
99,900
เด็กไม่มีเตียง
99,900
พักเดี่ยว
19,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
85,900
เด็กมีเตียง
85,900
เด็กไม่มีเตียง
85,900
พักเดี่ยว
19,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
85,900
เด็กมีเตียง
85,900
เด็กไม่มีเตียง
85,900
พักเดี่ยว
19,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,900
เด็กมีเตียง
95,900
เด็กไม่มีเตียง
95,900
พักเดี่ยว
19,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,900
เด็กมีเตียง
95,900
เด็กไม่มีเตียง
95,900
พักเดี่ยว
19,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 88,900 88,900 88,900 19,900 - - 20
27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 99,900 99,900 99,900 19,900 - - 20
11 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 85,900 85,900 85,900 19,900 - - 20
20 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 85,900 85,900 85,900 19,900 - - 20
11 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 95,900 95,900 95,900 19,900 - - 20
29 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 67 95,900 95,900 95,900 19,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน