ทัวร์กรีนแลนด์ มหาสมุทรอาร์กติก เดนมาร์ก ขั้วโลกเหนือ 13วัน 10คืน

ทัวร์กรีนแลนด์ มหาสมุทรอาร์กติก เดนมาร์ก ขั้วโลกเหนือ 13วัน 10คืน

เที่ยวกรีนแลนด์ มหาสมุทรอาร์กติก เดนมาร์ก ขั้วโลกเหนือ 13วัน 10คืน กรุงโคเปนเฮเกน เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก แคงเกอร์ลุสซวค ชมเมือง ขึ้นเรือ OCEAN ALBATROS SISIMUIT ซิซิเมี่ยน SISIMUIT DISKO ICLAND เคเคอร์ตาร์ซวก QEQERTARSUAQ อุมมานนัค UMMANNAQ ชมเมือง SERMEQ KUJALLEQ ธารน้ำแข็ง อีคิป เซอร์เมีย อิลลูลิแซท ล่องเรือเล็กไปยังฟยอร์ดน้ำแข็ง อิลลูลิแซท ILULISSAT ล่องเรือชม ไอซ์ฟยอร์ด ซาร์ฟานกึด SARFANNGUIT แคงเกอร์ลุสซวค แคงเกอร์ลุสซวค โคเปนเฮเกน รอสไคร์ เฮลซิงงอร์ ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์


ทัวร์กรีนแลนด์ มหาสมุทรอาร์กติก เดนมาร์ก ขั้วโลกเหนือ 13วัน 10คืน
รหัสทัวร์
GL_TG00006
จำนวนวันเดินทาง
13วัน 10คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
449,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโคเปนฮาเกน (เดนมาร์ค)
 • วันที่

  2

  กรุงโคเปนเฮเกน-เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก-ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์
 • วันที่

  3

  โคเปนเฮเกน-แคงเกอร์ลุสซวค-ชมเมือง-ขึ้นเรือ OCEAN ALBATROS-SISIMUIT (พักบนเรือ 7 คืน)
 • วันที่

  4

  ซิซิเมี่ยน (SISIMUIT) - DISKO ICLAND
 • วันที่

  5

  เคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ)
 • วันที่

  6

  อุมมานนัค (UMMANNAQ)-ชมเมือง-SERMEQ KUJALLEQ
 • วันที่

  7

  ธารน้ำแข็ง อีคิป เซอร์เมีย-อิลลูลิแซท-ล่องเรือเล็กไปยังฟยอร์ดน้ำแข็ง
 • วันที่

  8

  อิลลูลิแซท ILULISSAT-ล่องเรือชม ไอซ์ฟยอร์ด
 • วันที่

  9

  ซาร์ฟานกึด SARFANNGUIT-แคงเกอร์ลุสซวค
 • วันที่

  10

  แคงเกอร์ลุสซวค-โคเปนเฮเกน-ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  11

  โคเปนเฮเกน-รอสไคร์–เฮลซิงงอร์
 • วันที่

  12

  สนามบิน โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ
 • วันที่

  13

  กรุงเทพมหานคร

14 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
449,900
เด็กมีเตียง
449,900
เด็กไม่มีเตียง
449,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 449,900 449,900 449,900 35,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน